Search Results for: any

Something, anything, nothing

SOMETHING ANYTHING NOTHING USED IN AFFIRMATIVE SENTENCES AND IN QUESTIONS AS OFFERS OR REQUESTS(+)(?) USED IN QUESTIONS AND NEGATIVE SENTENCES (with a negative verb)*in affirmative sentences when it’s the subject of the sentence USED IN AFFIRMATIVE SENTENCES AS NEGATION There’s something about him that I can’t resist. I don’t know anyone who knows English better…

some, any, no

SOME tworzymy z “some” zdania TWIERDZĄCE ANY tworzymy z “any” pytania i zdania przeczące* NO tworzymy z “no” zdania przeczące (pamiętaj, aby nie dodawać czasownika przeczącego) trochę, kilka, jakieś lub w pytaniach używamy “some” jako propozycję trochę, jakieś, albo w przeczeniu, żaden, żadna, etc. żadne, żadna, żadnych, etc. I need some new clothes. I don’t…

Something, anything, nothing

SOMETHING ANYTHING NOTHING USED IN AFFIRMATIVE SENTENCES AND IN QUESTIONS AS OFFERS OR REQUESTS(+)(?) USED IN QUESTIONS AND NEGATIVE SENTENCES (with a negative verb)*in affirmative sentences when it’s the subject of the sentence USED IN AFFIRMATIVE SENTENCES AS NEGATION There’s something about him that I can’t resist. I don’t know anyone who knows English better…

some, any, no

SOME tworzymy z “some” zdania TWIERDZĄCE ANY tworzymy z “any” pytania i zdania przeczące* NO tworzymy z “no” zdania przeczące (pamiętaj, aby nie dodawać czasownika przeczącego) trochę, kilka, jakieś lub w pytaniach używamy “some” jako propozycję trochę, jakieś, albo w przeczeniu, żaden, żadna, etc. żadne, żadna, żadnych, etc. I need some new clothes. I don’t…

Something, anything, nothing

SOMETHING ANYTHING NOTHING USED IN AFFIRMATIVE SENTENCES AND IN QUESTIONS AS OFFERS OR REQUESTS(+)(?) USED IN QUESTIONS AND NEGATIVE SENTENCES (with a negative verb)*in affirmative sentences when it’s the subject of the sentence USED IN AFFIRMATIVE SENTENCES AS NEGATION There’s something about him that I can’t resist. I don’t know anyone who knows English better…

some, any, no

SOME tworzymy z “some” zdania TWIERDZĄCE ANY tworzymy z “any” pytania i zdania przeczące* NO tworzymy z “no” zdania przeczące (pamiętaj, aby nie dodawać czasownika przeczącego) trochę, kilka, jakieś lub w pytaniach używamy “some” jako propozycję trochę, jakieś, albo w przeczeniu, żaden, żadna, etc. żadne, żadna, żadnych, etc. I need some new clothes. I don’t…

some, any, no

SOME tworzymy z “some” zdania TWIERDZĄCE ANY tworzymy z “any” pytania i zdania przeczące* NO tworzymy z “no” zdania przeczące (pamiętaj, aby nie dodawać czasownika przeczącego) trochę, kilka, jakieś lub w pytaniach używamy “some” jako propozycję trochę, jakieś, albo w przeczeniu, żaden, żadna, etc. żadne, żadna, żadnych, etc. I need some new clothes. I don’t…

Something, anything, nothing

SOMETHING ANYTHING NOTHING USED IN AFFIRMATIVE SENTENCES AND IN QUESTIONS AS OFFERS OR REQUESTS(+)(?) USED IN QUESTIONS AND NEGATIVE SENTENCES (with a negative verb)*in affirmative sentences when it’s the subject of the sentence USED IN AFFIRMATIVE SENTENCES AS NEGATION There’s something about him that I can’t resist. I don’t know anyone who knows English better…

Something, anything, nothing

SOMETHING ANYTHING NOTHING USED IN AFFIRMATIVE SENTENCES AND IN QUESTIONS AS OFFERS OR REQUESTS(+)(?) USED IN QUESTIONS AND NEGATIVE SENTENCES (with a negative verb)*in affirmative sentences when it’s the subject of the sentence USED IN AFFIRMATIVE SENTENCES AS NEGATION There’s something about him that I can’t resist. I don’t know anyone who knows English better…

some, any, no

SOME tworzymy z “some” zdania TWIERDZĄCE ANY tworzymy z “any” pytania i zdania przeczące* NO tworzymy z “no” zdania przeczące (pamiętaj, aby nie dodawać czasownika przeczącego) trochę, kilka, jakieś lub w pytaniach używamy “some” jako propozycję trochę, jakieś, albo w przeczeniu, żaden, żadna, etc. żadne, żadna, żadnych, etc. I need some new clothes. I don’t…